Kemi

Fra Spademanns Leksikon, den både frie og sande virkelighed
Spring til navigation Spring til søgning
Stinkskabe er altid for små, og derfor kan man omdanne køkkenet til et udmærket et af slagsen [1]

Kemi omfatter kun begrebet at blande en masse kemikalier og så håbe, det ikke eksploderer i mellemtiden. Dette foregår i kemilokaler og i stink-skabe.
Af kendte kemikere kan bl.a. nævnes Iraks Kemiske Ali og den ukendte mand/kvinde, der opfandt grundstoffet kokain.
Der findes i øvrigt både god og dårlig kemi.[2]
Kemi er helt afgjort ikke farligt, men lad være med at drikke for meget af det, hvis I ikke ved hvad er.[3]

Kemiske reaktioner[redigér]

En meget kendt kemisk reaktion er nedbrydning af kedsomhed til stofferne, som kedsomhed består af, nemlig matematik, sved og søndage.
Reaktionen er påvist herunder:
[math]\displaystyle{ Kedsomhed+Tid \to Matematik + Sved }[/math]

"Hvis ren sex tilsættes vand, får man svovl, energi og xenon. Dette er en irreversibel proces"

~ Munk om hvordan man laver krudt


Reaktionen er påvist herunder:
[math]\displaystyle{ SEX(aq) \to S+E+Xe }[/math]

Se også[redigér]

Kemikaliske fodnoter[redigér]

<references>

 1. Bør kombineres med bombedragt
 2. Grunden til at de dårlige kemiske stoffer er persistente er, at carbon-fluorbindingen er meget stærk; dels fordi deres orbitaler passer perfekt sammen, og fordi de store fluoratomer skærmer godt for angreb kulstofkæden. Fluor er også upolariserbart, eftersom det har den højeste elektronegativitet af alle atomer - derfor laver kovalent bundet fluor ikke hydrogen, eller en af van der Waals bindinger til andre atomer, og kan derfor heller ikke angribes af den vej.
  Det er ikke helt klart om det er en eller flere biomekanismer der er årsag til de perfluorerede stoffers toksicitet. Man ved mest om de perfluorerede alkyl surfaktanter, som typisk har en 'hale' bestående af en kulstofkæde hvor alle brint atomer er udskiftet med fluor, og som er bundet til en polært funktionel gruppe (hovedgruppen), der kan være en carboxylsyre, sulfonsyre, phosphatsyre, sulfonamid m.fl.
  Hvis alkylkæden har mere end seks kulstof-molekyler i sig, regnes den for at være persistent (fx perfluoroktansyre F(CF2)7COOH).
  I kroppen binder de fluorerede stoffer sig kraftigt til proteiner i bl.a. blod, nyrer og lever, og kommer niveauer op i meget høje niveauer kan det give skader i form af kræft i leveren og nyrerne og brystkræft. I lavere doser kan der også ske en ændring af enzymerne i leveren, som påvirker det hormonelle system, og dermed kan virke hormonforstyrrende. Sammenhæng mellem indhold af PFC'ere i blod og forhøjet kolesterol, ADHD og fedme er også blevet fundet i andre studier.
  Polyfluorerede udgangsstoffer, fluortelomer alkoholerne (FTOH : F(CF2)nCH2CH2OH) og derivater heraf, fx diPAPs, som bruges i emballage, kan omdannes til perfluorerede stoffer i kroppen.
  Polymerer kan godt have vedhæng eller indeholde perfluorerede kæder, typisk i form af FTOH alkylkæder eller estre, som kan spaltes fra under opvarmning eller brug. Eksempler er polyfluorerede ethoxylater og acrylater.
  PTFE (Teflon) indeholder ikke perfluorerede kæder, og regnes mig bekendt ikke ind under persistente stoffer. Der er også kommet nye typer af fluorerede ethere på markedet (alkoxylater, ((CH2)nO)m), hvis toksikologi stor set er ubeskrevet.
 3. Og ja, jeg ved godt I ikke læser parenteserne, når de nu ikke er der